KONTAKT

BREGOS sp. z o.o.

os. Sarnowa 15

34-220 Maków Podhalański


Grzegorz Możdżeń

info@bregos.pl

tel. +48 517 935 646

NIP: 5521719618 | NIP EU: PL5521719618 | REGON: 366332336 | KRS: 0000658558 | BDO: 000265412

Sąd rejestrowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego. Kapitał zakładowy 10000 zł.