KONTAKT

BREGOS sp. z o.o.

os. Sarnowa 15

34-220 Maków Podhalański


Grzegorz Możdżeń

info@bregos.pl

tel. +48 517 935 646

NIP: 552-17-19-618  |  REGON: 366332336  |  KRS: 0000658558

Sąd rejestrowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Sądu Rejestrowego. Kapitał zakładowy 10000 zł.